Waterschap
Rijn en IJssel

De opdracht
Adviseren bij diverse verandertrajecten

Tijdens een interim-opdracht bij dit waterschap richtte Lieve zich op de communicatie voor een huisvestingstraject en een intern verandertraject. Ze gaf advies en was nauw betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe missie, visie en kernwaarden. Daarnaast zorgde ze voor de uitvoering van communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven, presentatiemiddelen en videoproducties. Tot slot organiseerde ze live en online bijeenkomsten.

Volgende project
BDO Nederland

BDO Nederland doet meer dan alleen klanten een perspectief op de toekomst bieden. De internationaal opererende accountantsorganisatie streeft ook naar een duurzame en toekomstbestendige impact op de omgeving. Inspireren hoort daarbij. Jacqueline schrijft daarom regelmatig artikelen over de duurzame successen van klanten van BDO. Zoals het Rijksmuseum.